Sandra Ribas, coordinadora de let’s Chat, participa en l’elaboració de la guia ‘Les tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut’

Inici » Sandra Ribas, coordinadora de let’s Chat, participa en l’elaboració de la guia ‘Les tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut’

La guia ‘Les tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut’, presentada recentment, ofereix a famílies i professionals de l’educació claus i informació fonamentada per orientar-los en la supervisió de l’ús d’Internet i els dispositius electrònics per part dels menors. La nostra companya Sandra Ribas, coordinadora de Let’s Chat

, ha estat membre del grup de treball que ha desenvolupat aquest estudi, impulsat per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.

Durant les darreres dècades, la generalització de les tecnologies de la informació i la comunicació ha produït grans canvis en la societat. Tal i com indica la introducció de la guia, “aquesta connectivitat ha produït canvis en la nostra forma d’identificar-nos i socialitzar-nos. Actualment, es plantegen noves maneres de relacionar-nos i d’exposar-nos, alhora que s’estan modificant processos molt bàsics del nostre funcionament: canvis en el processament i filtratge de la informació, de la memorització, dels processos d’aprenentatge i, fins i tot, dels mecanismes clàssics de participació, i del que s’entén per privacitat i intimitat”.

Actualment, les tecnologies digitals estan presents en tots els àmbits de la nostra vida i és fonamental integrar-les amb tota normalitat des d’un punt de vista educatiu i familiar. En aquest context, l’educació mediàtica esdevé del tot imprescindible per tal de prevenir i disminuir els problemes associats al mal ús de les tecnologies digitals. Per això, aquest treball vol ser una eina d’acompanyament, consensuant un pla d’acció i establint una guia de recomanacions en el bon ús dels entorns digitals.

Podeu descarregar la guia ‘Les tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut’a la pàgina web d’Internet Segura.